Specializuota paroda ’2023 / Club Winner ’2023

Rėmėjai:

Renginio programa / Show Schedule

Sąvininkų sąrašas / Owners


Specializuota paroda

Rusų Ilgaplaukių Kurtų Draugija ARISTOKRATAI

kviečia Jus dalyvauti 1-oje specializuotoje veislės parodoje Lietuvoje

„Rusų ilgapaplaukių kurtų „KLUBO NUGALĖTOJAS ’2023“

Data: 2023m. gegužės 26d. MOLĖTAI

Dalyvių registracija nuo 13:00 val.
Parodos pradžia: 13:30 val.

Teisėja – Kaisa Metteri-Gold (Suomija)

*Papildymas pasibaigus registracijos terminui galimas tik esant galimybei, kaina dviguba.
**Pirmas registruojamas šuo nesiskaito esantis šuniukų, mažylių, klubo čempionų ar veteranų klasėje.
***Konkursuose dalyvauja tik parodoje registruoti šunys. Porų konkurse dalyvauja šuo ir kalė, priklausantys vienam savininkui. Veislynų konkurse dalyvauja mažiausiai trys, bet kurios lyties, bent iš dviejų vadų to paties veisėjo veisti šunys. Reproduktorių konkurse dalyvauja šuo arba kalė ir mažiausiai trys jų palikuonys pirmos generacijos (broliai ir seserys).

Papildomas nemokamas konkursas: Originaliausias šuns ir šeimininko prisistatymas!

Renginio vieta: „Molėtų aerodromas“, Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj.

GPS koordinatės: 55°06’49.3″N 25°20’08.8″E


LITHUANIAN BORZOI SOCIETY

invites You to participate at the 1st specialized breed exhibition in Lithuania

„Borzoi Club Winner ’2023“

which will be held on 26 May 2023 in Molėtai, Lithuania

Registration of participants from 13:00 PM
The beginning of the exhibition: 13:30 PM

Judge – Kaisa Metteri-Gold (Finland)

*Additions to the catalog after the registration deadline are possible only if there is an opportunity. The registration price is double.
**Dog registered in the baby, puppy or veteran class cannot be considered to be the 1st registered dog. The discount for
the 2nd and next dogs can be applied only if the name of the owner and his/her address is completely identical with the 1st
entry form.
*** Only registered dogs in the show participate in the competitions. Brace couple – two dogs of the same breed but different sex who belong to the same owner. Breeder‘s (kennel‘s) – consists of minimum 3 dogs from at least 2 different litters, from the same kennel. Reproductors – male or female and at least three his/her progenies from at least two different litters.

Additional free competition: The most original presentation of dog and its owner!


Location: „Molėtai aeroclub“, Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj., Lithuania
GPS coordinates: 55°06’49.3″N 25°20’08.8″E